search

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia piaskowa - nawierzhnia amortyzująca

Więcej

Nawierzchnia piaskowa to bardzo popularny rodzaj nawierzchni amortyzujących na placach zabaw. Stosowany jest głównie pod urządzeniami o wysokości swobodnego upadku powyżej 1m. Zaletą nawierzchni z piasku jest koszt wykonania oraz dowolność w kształtowaniu. Wymagana grubość nawierzchni piaskowej to 20-30 cm - w zależności od wysokości swobodnego upadku. Zastosowany piasek posiada właściwą frakcję (0,25 mm - 2,00 mm) oraz posiada atest bezpieczeństwa.

Nawierzchnia z piasku może być ograniczona obrzeżami betonowymi lub z granulatu SBR.